o nas

Fundacja została założona z początkiem 2012r. jako odpowiedź na realną potrzebę propagowania wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego.

cele fundacji

  • edukacja w dziedzinie archeologii i ochrony jej zasobów źródłowych;
  • ochrona dóbr kultury, a w szczególności zabytków archeologicznych;
  • czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym poprzez podejmowanie działań wpływających na rozwój archeologii i ochronę zabytków archeologicznych oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie;
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;

Swoją misję Fundacja realizuje m.in. poprzez inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jako jej członkowie pragniemy podejmować i współfinansować działalność naukową, edukacyjną i kulturalną w dziedzinie archeologii poprzez współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz nauki, kultury i ochrony zabytków oraz organami administracji państwowej i samorządami lokalnymi.

fundator

mgr Mariusz Łesiuk

zarząd fundacji

dr Tomasz Stolarczyk – Prezes Zarządu
mgr Justyna Dekiert – Wiceprezes Zarządu
mgr Małgorzata Listwan – Sekretarz Zarządu

menu

 
 
 
Fundacja Archeologiczna Archeo
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.